شماره تماس : 33924163 - 021
بازگشت به لیست مقالات » | جمعه 19 مهر 1398 در ساعت 54 : 12 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

بلبرینگ ها علاوه بر شماره فنی که بیانگر نوع و ابعاد بلبرینگ است دارای پسوند می باشند که معرف ویژه گی های خاصی در طراحی و نوع بلبرینگ می باشد.آشنایی با پسوند بلبرینگ ها امری لازم می باشد که به مصرف کنندگان این امکان را می دهد که بلبرینگ صحیح و مورد نیاز خود را انتخاب کنند.پسوند بلبرینگ ها عموما یکسان می باشد ولی در برخی موارد ممکن است به دلیل متفاوت بودن شرکت های تولید کننده بلبرینگ این پسوند ها کاملاً یکسان نباشند.

 • A

پسوند A در بیرینگ بستگی به نوع بلبرینگ دارد برای مثال در بلبرینگ های تماس زاویه ای به معنای زاویه تماس 30 درجه در بیرینگ می باشد.و در مواردی دیگر مانند بلبرینگ های شیار عمیق به معنی عدم وجود شیار ساچمه خور در بیرینگ می باشد.

 • AC

این پسوند به معنی زاویه تماس 25 درجه در بلبرینگ های تماس زاویه ای می باشد.

 • AS

این پسوند معمولا در کنار یک عدد می آید که نشان دهنده سوراخ های مخصوص روانکاری  در رولبرینگ های سوزنی می باشد و عدد کنار پسوند AS بیانگر تعداد سوراخ های بیرینگ می باشد.

 • ASR

پسوند ASR مانند پسوند AS بیانگر سوراخ های مخصوص روانکاری در رولبرینگ های سوزنی می باشد.

 • A

پسوند A در کنار یک عدد دو یا سه رقمی نشان دهنده تعداد حالت های خاصی در طراحی بلبرینگ می باشد.

 • B

پسوند B مانند پسوند A بستگی به نوع بیرینگ دارد برای مثال در بلبرینگ تماس زاویه ای به معنای زاویه تماس 40 درجه و در رولبرینگ های مخروطی معنی زاویه تماس بزرگ و وجود لبه در حلقه بیرونی رولبرینگ های مخروطی می باشد.

 • BIR

پسوند BIR به معنی شیار غلتک محدب در رولبرینگ های سوزنی می باشد.

 • B

این پسوند مانند A در کنار یک عدد دو یا سه رقمی نشان دهنده تعداد حالت های خاصی در طراحی بلبرینگ می باشد.

 • C

پسوند C مانند پسوند A بستگی به نوع بیرینگ دارد برای مثال در بلبرینگ های تماس زاویه ای به معنای زاویه تماس 15 درجه و در رولبرینگ های بشکه ای به معنی حلقه داخلی بدون لبه ، ساچمه های متقارن ، حلقه راهنمای غیر ثابت و قفسه پرسی می باشد.همچنین می توند به معنی بلبرینگ های ایگرگ با سطح بیرونی تخت باشد.مانند بیرینگ YET205C ( نوع معمولی این نوع برینگ ها دارای سطح بیرونی منحنی شکل می باشد).

 • CA

پسوند CA در رولبرینگ های بشکه ای به معنی دولبه یکپارچه در حلقه داخلی بیرینگ و پنجره ساچمه ماشینکاری شده می باشد و در بلبرینگ های تماس زاویه ای به معنای امکان نصب دوتایی بلبرینگ به صورت وبرو، پشت به پشت و یا پشت سرهم می باشد.

 • CAB

این پسوند در رولبرینگ های بشکه ای به معنای ساچمه های سوراخ شده و پنجره ساچمه سنجاقی شکل می باشد.

 • CABC

این پسوند در رولبرینگ های بشکه ای به معنی شیار ساچمه اصلاح شده برای ایجاد اصطکاک کمتر می باشد.

 • CAC

پسوند CAC مانند پسوند CABC به معنای شیار ساچمه اصلاح شده برای ایجاد اصطکاک کمتر می باشد.

 • CB

پسوند CB مانند پسوند CA در بلبرینگ های تماس زاویه ای به معنای به معنای امکان نصب دوتایی بلبرینگ به صورت وبرو، پشت به پشت و یا پشت سرهم می باشد.در حالتی که جفت برینگ ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد لقی محوری بیشتری نسبت به نوعی که پسوند CA دارند خواهد داشت.

 • CC

پسوند CC در رولبرینگ های بشکه ای به معنی اصلاح شیار ساچمه برای ایجاد اصطکاک کمتر در بیرینگ و در بلبرینگ های تماس زاویه ای به معنی به معنای امکان نصب دوتایی بلبرینگ به صورت وبرو، پشت به پشت و یا پشت سرهم می باشد.در حالیکه جفت برینگ ها به صورت پشت به پشت یا روبرو باشند لقی محوری بیشتری نسبت به نوعی که پسوند CB دارند خواهد داشت.

 • CNL

پسوند CNL در رولبرینگ های مخروطی به معنای کاهش در تلورانس حلقه و پهنای بیرینگ می باشد.

 • CL0

کلاس دقت 0 استاندارد ANSI-ABMA

 • CL00

کلاس دقت 00 استاندارد ANSI-ABMA

 • CL3

کلاس دقت 00 استاندارد ANSI-ABMA

 • CL7A

پسوند CL7A در بیرینگ های SKF به معنی کیفیت استاندارد برای برینگ های پینیون می باشد.

 • CN
این پسوند در بیرینگ به معنی لقی داخلی نرمال می باشد.پسوند CN با یکی از حروف H ، M , L نشان دهنده دامنه لقی نصف شده می باشد و با حرف P مشخص می کند که دامنه لقی متغییر می باشد. برای مثال
 1. CNH نیمه بالایی لقی نرمال.
 2. CNM لقی یک چهارم میانی لقی نرمال ( یک چهارم در بالا و یک چهارم در پایین میانگین حد لقی نرمال
 3. CNL نیمه پایینی لقی نرمال
 4. CNP نیمه بالایی لقی نرمال و نیمه پایینی لقی C3
 • C1

لقی داخلی کمتر از C2

 • C2

لقی داخلی کمتر از نرمال

 • C3

لقی داخلی بیشتر از نرمال

 • C4

لقی داخلی بیشتر از C3

 • C5

لقی داخلی بیشتر از C4

 • C6

پسوند C6 به معنای تولید صدای کمتر از حد نرمال می باشد.این پسوند با Q6 جایگزین شده است.

 • C7

پسوند C7 به معنی تولید صدای کمتر از C6 می باشد.این پسوند با Q5 جایگزین شده است.

 • C01

کاهش تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی بیرینگ

 • C02

کاهش بیشتر تلورانس بیرینگ برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی نسبت به C01

 • C03

کاهش تلورانس بیرینگ برای دقت بیشتر در چرخش حلقه بیرونی

 • C04

کاهش بیشتر تلورانس بیرینگ برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی نسبت به C03

 • C10

پسوند C10 به معنی کاهش تلورانس قطر بیرونی در بیرینگ هایی با سوراخ داخلی مخروطی می باشد.

 • C20

تلورانس قطر داخلی کمتر از C10

 • C30

کاهش تلورانس قطر داخلی بیرینگ به سمت حداقل استاندارد

 • C40

تلورانس قطر بیرونی کمتر از C10

 • C50

کاهش تلورانس قطر خارجی بیرینگ به سمت حداقل استاندارد

 • C80

پسوند C80 به معنای کاهش تلورانس ارتفاع در بلبرینگ های کف گرد می باشد.

 • D

پسوند D در بیرینگ بستگی به نوع بلبرینگ دارد.برای مثال در بلبرینگ های تماس زاویه ای به معنای زاویه تماس 45 درجه و در رولبرینگ های مخروطی به معنی حلقه داخلی دو تکه می باشد.

 • DB

 پسوند DB در بلبرینگ های شیار عمیق یا بلبرینگ های تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطیه معنای امکان نصب دوتایی بلبرینگ به صورت وبرو، پشت به پشت و یا پشت سرهم می باشد.حروفی که بلافاصله بعد از DB می آیند بیانگر مقدار لقی بیرینگ یا بار اولیه بیرینگ در موقع نصب می باشد. در مورد رولبرینگ های مخروطی اگر از رینگ های فاصله گذار بین حلقه های خارجی یا داخلی دو بیرینگ به نحوی استفاده شود که یک ترکیب متداول نباشد این خصوصیت به وسیله یک عدد دو رقمی که مابین DB و حروف فوق قرار می گیرد بیان می شود.علائم مشخص کننده لقی و بار اولیه به صورت زیر می باشند :

 1. A: بار اولیه سبک (در بلبرینگ های تماس زاویه ای)
 2. B: بار اولیه بیشتر از A (در بلبرینگ های تماس زاویه ای)
 3. C: بار اولیه بیشتر از B(در بلبرینگ های تماس زاویه ای)
 4. CA: لقی محوری کم (در بلبرینگ های تماس زاویه ای و بلبرینگ های شیار عمیق)
 5. CB: لقی محوری بیشتر از CA (در بلبرینگ های تماس زاویه ای و بلبرینگ هایشیار عمیق)
 6. CC: لقی محوری بیشتر از CB (در بلبرینگ های شیار عمیق)
 7. CG: لقی صفر (در رولبرینگ های مخروطی)
 8. C…: لقی محوری مخصوص بر حسب um
 9. GA: بار اولیه سبک (در بلبرینگ های شیار عمیق)
 10. GB: بار اولیه بیشتر از GA (در بلبرینگ های شیار عمیق)
 11. G…: بار اولیه مخصوص بر حسب daN
 • DF

دو بلبرینگ شیار عمیق ، تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که برای نصب به صورت روبرو جفت شده باشند.برای درک شماره های تکمیلی که نشان دهنده مقدار لقی داخلی بیرینگ ، بار اولیه یا استفاده از رینگ فاصله گذار هستند.

 • DG

دو بلبرینگ تماس زاویه ای که برای نصب به صورت پشت به پشت ، روبرو یا پشت سر هم جفت شده باشند.اطلاعات تکمیلی در مورد لقی و بار اولیه همان توضیحات ذکر شده در مورد DB است.

 • DH

پسوند DH به معنی وجود واشر محافظ در بلبرینگ های کف گرد می باشد.

 • DP

قطر سوراخ داخلی واشر محفظه کوچکتر از استاندارد

 • DR

پسوند DR در بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ استوانه ای به معنی جفت شدن بیرینگ به گونه ای باشد که بار بطور یکنواخت روی آنها توزیع شود.

 • DS

پسوند DS در بلبرینگ های کف گرد به معنی بلبرینگ کف گرد یک طرفه با دو واشر شافت می باشد.

 • DT

دو بلبرینگ شیار عمیق یا بلبرینگ تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که برای نصب به صورت پشت سرهم جفت شده باشند.اعداد مشخص کننده حالت های گوناگون استفاده از حلقه فاصله گذار در رولبرینگ های مخروطی هستند.

 • DV

پسوند DV در بلبرینگ های شیار عمیق به معنی شیار در حلقه بیرونی بلبرینگ جهت جازدن کاسه نمد های لاستیکی یا فلزی می باشد.

 • D8

این پسوند در بلبرینگ های شیار عمیق به معنای عدم وجود شیار برای جا زدن کاسه نمد می باشد.

 • E

پسوند E بستگی به نوع بیرینگ دارد برای مثال در بلبرینگ های شیار عمیق به معنای ساچمه هایی بزرگتر از اندازه معمول و در رولبرینگ های استوانه ای و ولبرینگ های بشکه ای کف گرد به معنای ساچمه های بزرگتر و تعداد بیشتر نسبت به طراحی اولیه بیرینگ می باشد.

 • EC

این پسوند در رولبرینگ های استوانه ای به معنی ساچمه های بزرگتر و بیشتر و افزایش قدرت تحمل بار محوری نسبت به طراحی اولیه بیرینگ می باشد.

 • FA

تمرکز قفسه F بر حلقه بیرونی

 • FB

تمرکز قفسه F بر حلقه داخلی

 • FE

پسوند FE در بیرینگ  به معنی قفسه فولادی ماشینکاری شده که فسفاته شده باشد می باشد.

 • FMA

پسوند FMA در رولبرینگ های سوزنی به معنی قفسه فولادی ماشینکاری شده می باشد.

 • FP

این پسوند به معنی قفسه ماشینکاری شده فولادی یا چدن گرافیت کروی که دارای جا ساچمه برقوکاری شده باشد می باشد.این قفسه ها ممکن است روی حلقه داخلی یا بیرونی بیرینگ متمرکز شده باشد.

 • 2F

بلبرینگ های ایگرگ با فلینجر در دو طرف

 • 2FF

بلبرینگ های ایگرگ با فلینجر تو پر در دو طرف

 • G

بلبرینگ های تماس زاویه ای که برای نصب به صورت دوتایی آماده شده باشد. دو بلبرینگی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت پشت به پشت ، روبرو یا پشت سر هم نصب شوند.در حالات پشت به پشت و روبرو، جفت برینگ ها مقداری لقی محوری خواهد داشت.

 • GA

بلبرینگ تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. که در این حالت جفت بلبرینگ ها مقدار کمی بار اولیه بعد از نصب خواهد داشت.

 • GB

بلبرینگ تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد.که در این حالت مقدار بار اولیه جفت برینگ از حالت GA بیشتر است.

 • GC

بلبرینگ تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. در این حالت مقدار بار اولیه جفت برینگ از حالت GB بیشتر است.

 • GP

پسوند GP در رولبرینگ های سوزنی از لحاظ تولید صدا کنترل شده می باشند.

 • H

پسوند H در رولبرینگ های سوزنی به معنی کاهش تلورانس قطر داخلی ودر رولبرینگ های مخروطی به معنی قفسه پرسی از فولاد سخت کاری شده می باشد.

 • HA

پسوند HA به معنی

سخت کاری سطحی کل بلبرینگ یا اجزاء خاصی از آن که با ذکر اعداد زیر همراه با HA جزء خاص مذکور مشخص می شود:
 1. کل برینگ
 2. حلقه های بیرونی و داخلی بیرینگ
 3. حلقه بیرونی بیرینگ
 4. حلقه داخلی بیرینگ
 5. حلقه بیرونی ، حلقه داخلی و اجزاء غلتشی بیرینگ
 6. اجزاء غلتشی بیرینگ
 7. حلقه بیرونی و اجزاء غلتشی بیرینگ
 8. حلقه داخلی و اجزاء غلتشی بیرینگ
 • HB

بلبرینگ های که کل آن اجزاء خاصی از بینایت باشد.

 • HE

پسوند HE به معنی بلبرینگ می باشد که از فولاد ذوب مجدد در خلا ساخته شده است.

 • HM

پسوند HM به معنی بیرینگ می باشد کهسختي ماتنزیني شده است.

 • HT
پسوند HT در بلبرینگ های شیار عمیق به معنی روانکاری شدن بلبرینگ باگریس دما بالا می باشد.
 • HU

پسوند HU به معنی فولاد ضد زنگ و سختی ناپذیر بودن بیرینگ می باشد.

 • HV

پسوند HV معنی فولاد ضد زنگ و سختی ناپذیر بودن بیرینگ می باشد.

 • IS

پسوند IS در رولبرینگ های سوزنی به معنی وجود سوراخ های جهت روانکاری در حلقه داخلی بیرینگ می باشد و تعداد سوراخ ها به وسیله اعدادی که به دنبال IS می آیند مشخص می شود.

 • J

این پسوند به معنی سخت کاری نشدن قفسه پرسی می باشد.

 • JA

قفسه پرسی از فولاد سخت کاری نشده متمرکز بر روی حلقه بیرونی

 • JBCS

پسوند JBCS در رولبرینگ های سوزنی به معنی قفسه فولادی جوشکاری شده می باشد.

 • JBS

پسوند JBS در رولبرینگ های سوزنی به معنی قفسه فولادی جوشکاری شده می باشد.

 • JE

قفسه پرسی از ورقه فولادی سخت کاری نشده و فسفاته شده

 • JR

قفسه مرکب از دو واشر فولادی سخت کاری نشده که به هم پرچ شده باشند.

 • JW

قفسه جوشکاری شده از فولاد سخت کاری نشده

 • K

حلقه داخلی مخروطی با شیب 1:12

 • K30

حلقه داخلی مخروطی با شیب 1:30

 • L

قفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده

 • LA

قفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده متمرکز روی حلقه بیرونی

 • LB

قفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده متمرکز روی حلقه داخلی

 • LHT

بلبرینگ دارای گریس مناسب دماهای پایین می باشد.

 • LO

بلبرینگ دارای روغن با ویسکوزیته پایین می باشد.

 • LP

قفسه ماشینکاری شده از آلیاژهای سبک که مته کاری یا برقوکاری شده باشد.این قفسه ها ممکن است روی حلقه داخلی یا بیرونی متمرکز شده باشد.

 • LPS

قفسه ماشین کاری شده از جنس آلیاژهای سبک دارای سوراخ های مته کاری یا برقو کاری شده متمرکز روی حلقه های داخلی یا بیرونی با شیارهای روانکاری

 • LS

پسوند LS به معنی کاسه نمدی که سطح تماس آن با حلقه های داخلی و خارجی کم است و در یک طرف بیرینگ قراردارد.

 • 4T
بلبرینگ دارای گریس مناسب دماهای پایین می باشد.
 • M

قفسه ماشینکاری شده برنجی

 • MA

قفسه ماشینکاری شده برنجی متمرکز روی حلقه بیرونی

 • MAS

قفسه ماشینکاری شده برنجی متمرکز روی حلقه بیرونی، دارای شیارهای مخصوص روانکاری

 • MB

قفسه ماشینکاری شده برنجی متمرکز روی حلقه داخلی

 • MBS

قفسه ماشینکاری شده برنجی متمرکز روی حلقه داخلی، دارای شیارهای مخصوص روانکاری

 • MO

بلبرینگ دارای روغن با ویسکوزیته متوسط می باشد.

 • MP

قفسه ماشینکاری شده برنجی با سوراخ های مته کاری یا برقوکاری شده متمرکز روی حلقه داخلی یا بیرونی

 • MPS

قفسه ماشینکاری شده برنجی با سوراخ های مته کاری یا برقوکاری شده متمرکز روی حلقه داخلی یا بیرونی با شیارهای روانکاری

 • MT

بلبرینگ دارای گریس مناسب دماهای متوسط می باشد.

 • N

پسوند N به معنی جای خار در حلقه بیرونی بلبرینگ می باشد.

 • NR

پسوند NR به معنی جای خار و خار در حلقه بیرونی بلبرینگ می باشد.

 • N1

پسوند N1 به معنی یک شکاف در لبه حلقه بیرونی بلبرینگ می باشد.

 • N2

پسوند N2 به معنی دو شکاف قرینه نسبت به قطر در لبه حلقه بیرونی بلبرینگ می باشد.

 • N4

شکاف در سمت مقابل جای خار قرار دارد

 • N6

شکاف سمت جای خار قرار دارد.

 • P

قفسه پلي آمید تقویت شده با الیاف شیشه كه با روش تزریق پلاستیك ساخته شده و نسبت به اجزاي غلتنده مركز شده است.

 •  P1

قفسه ساخته شده به روش قالب گیری تزریقی از پلاستیک تقویت شده یا فیبر شیشه ای

 • P2

پسوند P2 در رولبرینگ های بشکه ای به معنی دو تکه بودن حلقه بیرونی می باشد.

 • P3

رولبرینگ پشت بند با سطح بیرونی مسطح

 • PR

پسوند PR در رولبرینگ های بشکه ای به معنی دو تکه بودن حلقه بیرونی و حلقه فاصله دهنده کالیبر شده بین دو نیمه حلقه بیرونی می باشد.

 • P4

دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس 4 استاندارد ISO

 • P4A

دقت ابعاد مطابق کلاس 4 استاندارد ISO و دقت چرخش مطابق کلاس 9AFBMA

 • P5

دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس 5 استاندارد ISO

 • P6

دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس 6 استاندارد ISO

 • PA9

دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس AFBMA9

 • PA9B

دقت ابعاد مطابق کلاس AFBMA9 دقت چرخش بهتر از کلاس AFBMA9

 • QBC

چهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده دو تا به صورت پشت به پشت و دوتای دیگر در جلوی هر یک از این بیرینگ ها به صورت پشت سرهم.

 • QBT

چهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده دو تا به صورت پشت به پشت و دوتای دیگر در یک طرف یکی از این بیرینگ ها به صورت پشت سرهم.

 • QFC

چهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده دو تا به صورت روبرو و دو تا هر یک در یک سمت یکی از بیرینگ ها بصورت پشت سرهم.

 • QFT

چهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده دو تا به صورت روبرو و دو تای دیگر در یک طرف یکی از بیرینگ ها بصورت پشت سرهم.

 • QR

چهار بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ استوانه ای منطبق شده جهت تحمل یکسان بار توزیعی شعاعی

 • QT

چهار بلبرینگ شیار عمیق یابلبرینگ تماس زاویه ای منطبق شده برای نصب یه صورت پشت سرهم

 • Q05

پسوند Q05 به معنی ارتعاش بسیار کم بلبرینگ می باشد.

 • Q06

پسوند Q06 به معنی ارتعاش کمتر از نرمال بلبرینگ می باشد.

 • Q5

سطح ارتعاش بسیار پایین

 • Q6

سطح ارتعاش پایین تر از نرمال

 • R

لبه یکپارچه بیرونی روی حلقه بیرونی

 • RS

رولبرینگ سوزنی با کاسه نمد لاستیکی در یک طرف کاسه نمد از پلی اورتان یا لاستیک مصنوعی با یا بدون ورقه تقویت کننده فولادی

 • RS1

کاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ شامل یک واشر فولادی که با لاستیک ولکانیزه پوشش داده شده باشد.

 • RS2

کاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ شامل واشر فولادی که با لاستیک ولکانیزه پوشش داده شده باشد.

 • 2RS

کاسه نمد نوع RS در دو طرف بلبرینگ

 • 2RS1

کاسه نمد نوع 1RS در دو طرف بلبرینگ

 • 2RS2

کاسه نمد نوع RS2 در دو طرف بلبرینگ

 • RSH

کاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ شامل یک واشر فولادی که با لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR) پوشش داده شده باشد.

 • 2RSH

کاسه نمد نوع RSH در دو طرف بلبرینگ

 • 02RS

رولبرینگ سوزنی با کاسه نمد نوع RS در دو طرف

 • RZ

کاسه نمد با طراحی خاص جهت ایجاد حداقل اصطکاک در یک طرف بلبرینگ شامل واشر فولادی روکش شده با لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR)

 • 2RZ

کاسه نمد RZ در دو طرف بلبرینگ

 • R

پسوند R به همراه دو یا سه عدد نشان دهنده حالت های خاص در طراحی داخلی بلبرینگ می باشد.

 • SM

رولبرینگ سوزنی دارای گریس

 • SORT

سری تلورانس قطر ساچمه های سوزنی در رولبرینگ های سوزنی

 • SP

دقت ابعادی تقریبا مطابق با کلاس P5 و دقت چرخش تقریبا مطابق کلاس P4

 • SO

پایداری ابعاد حلقه های بیرینگ تا دمای 150+ درجه سانتی گراد

 • S1

پایداری ابعاد حلقه های بیرینگ تا دمای 200+ درجه سانتی گراد

 • S2

پایداری ابعاد حلقه های بیرینگ تا دمای 250+ درجه سانتی گراد

 • S3

پایداری ابعاد حلقه های بیرینگ تا دمای 300+ درجه سانتی گراد

 • S4

پایداری ابعاد حلقه های بیرینگ تا دمای 350+ درجه سانتی گراد

 • T

قفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده

 • TA

قفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده متمرکز روی حلقه بیرونی

 • TB

قفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده متمرکز روی حلقه داخلی

 • TBT

سه بلبرینگ شیار عمیق یا بلبرینگ تماس زاویه ای منطبق شده دو تا به صورت پشت به پشت و سومی در یکی از طرفین به صورت پشت سرهم.

 • TFT

سه بلبرینگ شیار عمیق یا تبلبرینگ ماس زاویه ای منطبق شده دو تا به صورت روبرو و سومی در یکی از طرفین به صورت پشت سرهم.

 • TG

سه بلبرینگ تماس زاویه ای منطبق شده برای نصب به یکی از صورت هایTFTو  TBT یا TT.

 • TH

قفسه از جنس رزین های فنلیک تقویت شده

 • TN

قفسه پلاستیکی که با روش ریخته گری در بیرینگ تزریق شده باشد.

 • TR

سه بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ استوانه ای منطبق شده جهت توزیع یکنواخت بار

 • TT

سه بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده برای نصب به صورت پشت سرهم

 • T

همراه با دو یا سه عدد مشخص کننده حالت های خاص در طراحی داخلی بیرینگ می باشد.

 • U
 1. بلبرینگ های خود تنظیم سری های 115یا 116 بدون بوش رزوه نشده
 2. بلبرینگ ایگرگ بدون رینگ قفلی
 3. رینگ قفلی برای بلبرینگ های ایگرگ بدون پیچ بی سر
 • UP

دقت فوق العاده بالا دقت ابعادی تقریبا مطابق P4 و دقت چرخش بهتر از p4

 • UPG

بلبرینگ شیار عمیق با دقت فوق العاده بالا (up) به منظور نصب جفتی به صورت های روبرو، پشت به پشت یا پشت سرهم.

 • V

بلبرینگ بدون قفسه

 • VGA

رولبرینگ سوزنی یا رولبرینگ استوانه ای که شیار غلتک حلقه داخلی پرداخت نهایی نشده است.

 • V

به همراه سه عدد نشان دهنده حالت های خاص در طراحی داخلی بیرینگ می باشد.

 • VA
تغییراتی که به منظور کاربرد بخصوص در بیرینگ ایجاد شده است.
 • VB

ابعاد بیرونی اصلاح شده به ویژه شعاع پخ

 • VE

اصلاحات در طراحی داخلی یا خارجی

 • VQ

تلورانس های غیر استاندارد مربوط به دقت یا ابعاد

 • VS

لقی داخلی غیر استاندارد در بیرینگ

 • VT

روانکاری غیر استاندارد

 • W

بلبرینگ ایگرگ بدون سوراخ های روانکاری

 • WM

همراه دو یا سه عدد نشان دهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی بیرینگ است.

 • W20

سه سوراخ روانکاری در حلقه بیرونی بیرینگ

 • W26

شش سوراخ روانکاری در حلقه داخلی بیرینگ

 • W33

یک شیار و سه سوراخ روانکاری در حلقه بیرونی بیرینگ

 • W33X

یک شیار و شش سوراخ روانکاری در حلقه بیرونی بیرینگ

 • X

تغییرات در یک یا چند اندازه بیرونی بیرینگ به منظور تطابق کامل با استاندارد ISO

 • Y

قفسه برنجی پرسی

 • YA

قفسه برنجی پرسی متمرکز روی حلقه بیرونی

 • Z

کاسه نمد فلزی در یک طرف بلبرینگ

 • 2Z

کاسه نمد Z در دو طرف بلبرینگ

 • ZN

کاسه نمد فلزی در سمت مقابل جای خار

 • ZNR

کاسه نمد فلزی در سمت مقابل جای خار

 • ZNB

کاسه نمد فلزی در سمت جای خار

 • ZNBR

کاسه نمد فلزی در سمت جای خار

 • ZW

مجموعه دو ردیفه ساچمه های سوزنی و قفسه

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
مفهوم عمق لایه سخت بلبرینگ ها

مفهوم عمق لایه سخت بلبرینگ ها

بدون تردید یکی از موثر ترین فاکتور ها در طول عمر مفید کاری بلبرینگ ها سختی سطحی می باشد. سختی سطحی ک ...
دلایل استفاده از بلبرینگ های غیر فولادی

دلایل استفاده از بلبرینگ های غیر فولادی

دلایلی متعدد برای استفاده از بلبرینگ های غیر فولادی می توان بر شمرد. با این وجود تمامی دلایل نیز برا ...
تمیز کردن بلبرینگ

تمیز کردن بلبرینگ

پس از آشنا شدن با آلودگی بلبرینگ و روش های جلوگیری از آلودگی اکنون می خواهیم به برسی روش های تمیز کر ...
کاتالوگ بلبرینگ

کاتالوگ بلبرینگ

کاتالوگ بلبرینگ معتبر ترین مرجع برای انتخاب بلبرینگ و مشاهده اطلاعات دقیق بلبرینگ می باشد.همان طور ک ...
آلودگی بلبرینگ

آلودگی بلبرینگ

آلودگی بلبرینگ یکی از مهم ترین دلایل خرابی در بلبرینگ می باشد.وجود آلودگی در انواع بلبرینگ به معنای ...
نگهداری بلبرینگ

نگهداری بلبرینگ

یکی از سوالاتی که بسیاری از مصرف کننده گان به دنبال جواب آن هستند روش های نگهداری از بلبرینگ می باشد ...
درآوردن بلبرینگ

درآوردن بلبرینگ

پس از آشنا شدن با روش های صحیح نصب بلبرینگ اکنون می خواهیم به روش های صحیح خارج کردن بلبرینگ از روی ...
نصب بلبرینگ

نصب بلبرینگ

پس از خرید بلبرینگ مهمترین چالش پیش روی شما نصب بلبرینگ یا جازدن بلبرینگ می باشد.در ادامه قصد داریم ...
کلرنس بلبرینگ

کلرنس بلبرینگ

کلرنس بلبرینگ در واقع همان لقی بلبرینگ می باشد.کلرنس بلبرینگ به معنای وجود فضای بین یکی از حلقه های ...
قفسه بلبرینگ

قفسه بلبرینگ

همان طور که گفته شد پس از ساچمه بلبرینگ یکی از مهمترین اجزا تشکیل دهنده انواع بلبرینگ قفسه بلبرینگ ب ...
انتخاب بلبرینگ

انتخاب بلبرینگ

بلبرینگ یکی از پر طرفدار ترین قطعات در صنایع مختلف به حساب می آید.بلبرینگ ها با توجه به کاربرد فراوا ...
بلبرینگ SKF سوئد

بلبرینگ SKF سوئد

بلبرینگ SKF سوئد یکی از شناخته شده ترین برند تولید بلبرینگ در دنیا محسوب می شود که در جعبه های خاص س ...
بلبرینگ آلمانی FAG

بلبرینگ آلمانی FAG

بلبرینگ آلمانی FAG از زیر مجموعه های هولدر آلمانی شوفلر که در کنار برند INA به تولید انواع بلبرینگ، ...
بلبرینگ صنعتی INA

بلبرینگ صنعتی INA

بلبرینگ صنعتی INA محصولی از شرکت بزرگ آلمانی و هولدر صنعتی شوفلر می باشد که با دو برند INA و FAG عرض ...
بلبرینگ NSK

بلبرینگ NSK

بلبرینگ NSK محصولی بسیار با کیفیت می باشد که در انواع مختلف و از متریال ها و آلیاژ های مختلف با قابل ...
بلبرینگ TIMKEN

بلبرینگ TIMKEN

بلبرینگ TIMKEN محصولی آمریکایی می باشد که با این نام تجاری به تولید انواع بلبرینگ، رولبرینگ و یاتاقا ...
عملیات حرارتی بلبرینگ ها

عملیات حرارتی بلبرینگ ها

بلبرینگ ها از اجزای صنعتی هستند که تحت بارگذاری های زیاد و در بسیاری موارد همراه با ارتعاش در شرایط ...
بلبرینگ با گریس پایه لیتیوم

بلبرینگ با گریس پایه لیتیوم

گریس بلبرینگ ها دارای پایه های فلزی مختلفی می باشند. مفهوم پایه فلزی عنصر فلزی غالب در تولید این نوع ...
تست سختی سنجی بلبرینگ ها

تست سختی سنجی بلبرینگ ها

بلبرینگ ها نیز مانند بسیاری دیگر از قطعات صنعتی مورد آزمایش سختی سنجی قرار می گیرند. سختی بلبرینگ نق ...
تاثیر سایز ساچمه بلبرینگ ها در عملکرد آنها

تاثیر سایز ساچمه بلبرینگ ها در عملکرد آنها

بلبرینگ ها در قسمت میانی خود از ساچمه های کروی شکل (در رولبرینگ ها به شکل های دیگری چون استوانه ای، ...
یاتاقان بلبرینگ و عملکرد آن

یاتاقان بلبرینگ و عملکرد آن

یاتاقان ها دارای گوناگونی بسیاری هستند و برخی از آنها و برخی دیگر بصورت یاتاقان بلبرینگ ها عرضه می ش ...
9 / 10
از 1000 کاربر